Αναστολή κινητοποιήσεων από τα μέλη του ΝΣΚ

0

 Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Μελών Νομικού Συμβουλίου του Κράτους στην έκτακτη συνεδρίασή του στις 10/10/2012, αποφάσισε την αναστολή των κινητοποιήσεων  των μελών της από την 15η Οκτωβρίου και εξής, εκτιμώντας ότι η συνέχισή τους, λαμβανομένου υπόψη του ιδιαίτερου θεσμικού ρόλου του
Ν.Σ.Κ. δεν αποτελεί στην παρούσα συγκυρία το μόνο πρόσφορο τρόπο αντίδρασης στα σχεδιαζόμενα οικονομικά μέτρα.