Αναστολή κινητοποιήσεων της Ένωσης Δικ. Λειτουργών Ελεγκτικού Συνεδρίου

0

Στη σημερινή (επαναληπτική) Γενική Συνέλευση της Ένωσης Δικαστικών Λειτουργών του Ελεγκτικού Συνεδρίου αποφασίστηκε η αναστολή μέχρι και την 28.2.2013, των κινητοποιήσεων των μελών της. Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με προηγούμενη απόφαση Γ.Σ. προβλεπόταν διακοπή των δικαστικών συνεδριάσεων από τις 10.30 π.μ..
Μέχρι την ίδια ημερομηνία (28.2.2013) παραμένει ως έχει η προηγούμενη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για τη μη συμμετοχή των μελών της σε οποιουδήποτε είδους επιτροπές, εκτός από τα υπηρεσιακά συμβούλια και το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο.
Στις 28.2.2013 θα συγκληθεί νέα έκτακτη Γενική Συνέλευση, για να προσδιοριστεί εκ νέου η θέση που θα ακολουθηθεί.

Σχόλια