Αναστολή της αποχής των συμβολαιογράφων

0

Όπως σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση του Συλβολαιογραφικού Συλλόγου, κατά την τακτική Γενική Συνέλευση του Συλλόγου που έλαβε χώρα την Κυριακή 26 Ιανουαρίου 2020, μεταξύ των αποφάσεων που ελήφθησαν είναι και η αναστολή της αποχής από την άσκηση των καθηκόντων μας.