Αναστολή της λειτουργίας των δικαστηρίων λόγω εκλογών

0

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Δικαιοσύνης, λόγω των εκλογών της 17ης Ιουνίου, αναστέλλεται η λειτουργία των δικαστηρίων καθώς και η διενέργεια των πλειστηριασμών.

Ειδικότερα: η λειτουργία των δικαστηρίων αναστέλλεται δύο (2) εργάσιμες ημέρες πριν από την διενέργεια των εκλογών και δύο (2) εργάσιμες ημέρες μετά από αυτές, δηλαδή από 14 Ιουνίου 2012 μέχρι και 19 Ιουνίου 2012, πλην του Πρωτοδικείου Αθηνών για το οποίο παρατείνεται η αναστολή των εργασιών του για μία (1) ακόμη εργάσιμη ημέρα, ήτοι μέχρι και 20 Ιουνίου 2012. Ποινικές δίκες που θα αρχίσουν στο ακροατήριο πριν από την 14η Ιουνίου 2012 και δεν θα περατωθούν την ίδια ημέρα συνεχίζονται και μετά την 14η Ιουνίου 2012. Στα ανωτέρω χρονικά διαστήματα αναστέλλεται και η διενέργεια των πλειστηριασμών.

Αναστολή της λειτουργίας των δικαστηρίων λόγω εκλογών

 

Σχετικά άρθρα

Eκλογές 17ης Ιουνίου 2012 (Updated)