Αναστολή των κινητοποιήσεων αποφάσισε η Ένωση Δικαστών

0

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων, με σχετική ανακοίνωσή του, επισημαίνει ότι κατά τη δικάσιμο της 5ης Απριλίου συζητήθηκαν, ενώπιον της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας, όλα τα δικόγραφα των αιτήσεων ακυρώσεως κατά της υπουργικής απόφασης, με την οποία προβλέπεται η αναδρομικότητα (από 01.08.2012) της περικοπής των αποδοχών των Δικαστικών λειτουργών και αναμένεται η έκδοση της σχετικής απόφασης επί των ανωτέρω δικογράφων , όπως επίσης και επί των αιτήσεων αναστολής, οι οποίες συζητήθηκαν στη δικάσιμο της 2ας Απριλίου. Επίσης, σημειώνεται ότι οι προσφυγές κατά των μισθοδοτικών καταστάσεων έχουν προσδιορισθεί προς συζήτηση, ενώπιον του Μισθοδικείου, στις δικασίμους 14.05.2013 και 04.06.2013.

Με αφορμή την ανωτέρω εξέλιξη, κατά τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΔΕ κρίθηκε ότι δεν ενδείκνυται η συνέχιση των κινητοποιήσεων. Μια τέτοια απόφαση θα είχε αρνητικό αντίκτυπο και θα δημιουργούσε αντιφατικά αποτελέσματα καθώς οι ίδιοι οι Δικαστικοί προσφεύγουν στη Δικαιοσύνη ζητώντας την έκδοση αποφάσεων για τις δικές τους υποθέσεις και ταυτόχρονα οι ίδιοι θα αρνούνταν να δικάσουν τις υποθέσεις των πολιτών. Στη σχετική ανακοίνωση [Link] της ΕΔΕ τονίζεται ότι «ο πολίτης έχει περισσότερο από ποτέ ανάγκη τον Έλληνα Δικαστή, για την προστασία των ατομικών και εργασιακών του δικαιωμάτων και επιβάλλεται να ασκούμε τα δικαιοδοτικά μας καθήκοντα».

Σχόλια