Αναστολή υποβολής καταστάσεων δικηγόρων ανακοίνωσε το Υπουργείο Οικονομικών

0

Με την ΠΟΛ.1186/21.9.2012, η οποία εκδόθηκε από την αρμόδια διεύθυνση του Υπουργείου Οικονομικών αποφασίζεται η αναστολή υποβολής των καταστάσεων των έγγραφων συμφωνιών που έχουν συνάψει οι δικηγόροι με τους εντολείς τους και των καταστάσεων των γραμματίων προκαταβολής από τους δικηγορικούς συλλόγους, μέσω διαδικτύου στον δικτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων, για χρήση 2011.

Πέρα από τους δικηγόρους, η ΠΟΛ περιλαμβάνει και άλλα επαγγέλματα, όπως οι μηχανικοί και εν γένει οι υπαγόμενοι στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΤΕΕ). Επίσης, η αναστολή αφορά και τις δηλώσεις αμοιβών από ελευθέρια επαγγέλματα και εισοδημάτων από εμπορικές επιχειρήσεις.

Σχόλια