Ανασυγκρότηση και παράταση διάρκειας εργασιών για τη Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή αναμόρφωσης του πτωχευτικού δικαίου

0

 

Τροποποιείται η υπ’ αριθμ. 54243/13.7.2015 (ΦΕΚ τ.Β ́1607/31.7.2015) απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων «Ειδική Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή με αντικείμενο την επεξεργασία και κατάρτιση σχεδίου νόμου για την αναμόρφωση του πτωχευτικού δικαίου, τη σύνταξη της σχετικής αιτιολογικής έκθεσης και της έκθεσης αξιολόγησης συνεπειών ρυθμίσεων» − Ανασυγκρότηση και παράταση της διάρκειας των εργασιών.

Ι) Ορίζονται νέα μέλη στην Επιτροπή με αντικείμενο την επεξεργασία και κατάρτιση σχεδίου νόμου για την αναμόρφωση του πτωχευτικού δικαίου, τη σύνταξη της σχετικής αιτιολογικής έκθεσης και της έκθεσης αξιολόγησης συνεπειών ρυθμίσεων o Γεώργιος Αλμπούρας του Παντελή, Εφέτης Αθηνών, αποσπασμένος στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και ο Αλκιβιάδης Φερεσίδης του Δημητρίου, Πρωτοδίκης Αθηνών.

ΙΙ) Αντικαθίσταται η γραμματέας Αθηνά Χατζηαθανασίου του Βασιλείου και στη θέση της ορίζεται η Ελένη Καραγιώργη του Αριστείδη, ασκούμενη δικηγόρος στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

ΙΙΙ) Παρατείνεται η διάρκεια των εργασιών της Επιτροπής έως τις 30 Ιουνίου 2016.

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθμ. 54243/13.7.2015 (ΦΕΚ τ.Β ́ 1607/31.7.2015) απόφασή μας.

 

Σχόλια