Ανασυγκρότηση της «Ελληνικής Αρχής Αποζημίωσης Θυμάτων Εγκληματικών Πράξεων»

0

 

Στην ανασυγκρότηση της κατά το άρθρο 1 του ν. 3811/2009 (ΦΕΚ Α’ 231) «Ελληνικής Αρχής Αποζημίωσης Θυμάτων Εγκληματικών Πράξεων» προχώρησε ο Υπουργός Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων με απόφαση του (Αθήνα, 19 Φεβρουαρίου Αρ. Πρωτ.: 83547/15)

Η σύνθεση της Αρχής όπως ισχύει:

1) Βασιλική Ανδρεοπούλου του Πέτρου, Σύμβουλο του Ελεγκτικού Συνεδρίου ως Πρόεδρο, με αναπληρώτρια την Ευφροσύνη Παπαθεοδώρου του Αθανασίου, Σύμβουλο του Ελεγκτικού Συνεδρίου,
2) Αγγελική Αναστοπούλου του Αριστοτέλη, Πάρεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, η οποία υπηρετεί στο Γραφείο Νομικού Συμβούλου του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, με αναπληρωτή τον Αλέξανδρο Σταυράκη του Γεωργίου, Πάρεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, ο οποίος υπηρετεί στο Γραφείο Νομικού Συμβούλου της Γενικής Γραμματείας Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και
3) Αργυρώ Ελευθεριάδου του Ιορδάνη, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Νομοθετικού Έργου, Διεθνών Σχέσεων και Διεθνούς Δικαστικής Συνεργασίας της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, με αναπληρώτρια την Βασιλική Αρβανιτοπούλου του Ιωάννη, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Ανθρωπίνου Δυναμικού και Διοικητικής Υποστήριξης της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ως μέλη.

Χρέη γραμματέα θα εκτελεί ο Βλάσιος Ρηγόπουλος του Αθανασίου, υπάλληλος με Β΄ βαθμό της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, με αναπληρωτή τον Αθανάσιο Τσιμπερδώνη του Κωνσταντίνου, υπάλληλο με Β΄ βαθμό της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Η θητεία τους ορίζεται για δύο χρόνια με ημερομηνία έναρξης στις 21-04-2016.

Σχόλια