Ανατρεπτική απόφαση του Άρειου Πάγου για το επίδομα των ενήλικων άγαμων τέκνων των εργαζομένων στα ΚΤΕΛ

0

Ανατρεπτική η απόφαση του Αρείου Πάγου για το επίδομα των ενήλικων άγαμων τέκνων των εργαζόμενων στα ΚΤΕΛ. Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία οι εργαζόμενοι των ΚΤΕΛ λαμβάνουν οικογενειακό επίδομα μέχρι τη συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας των τέκνων,και μέχρι το 25ο έτος εφόσον τα τέκνα είναι σπουδαστες, ενώ περαιτέρω για τα ενήλικα κορίτσια προβλεπόταν η καταβολή του επιδόματος για όσο διάστημα παρέμεναν άγαμα. Οι εργαζόμενοι διεκδίκησαν ενώπιον των δικαστηριών την καταβολή του επιδόματος και για τα ενήλικα άγαμα αγόρια. Ο Άρειος Πάγος ανατρέποντας τις αποφάσεις του Πρωτοδικείου και του Εφετείου που ήταν θετικές για τους εργαζόμενους των ΚΤΕΛ, έκρινε ότι η νομοθετική διάταξη για το οικογενειακό επίδομα δεν μπορεί να εφαρμοστεί και στα άγαμα αγόρια, δίοτι θεωρείται πλέον κατηργημένη και για τα κορίτσια. ;

Σχόλια