Αναχρονιστικός ο τελωνειακός κώδικας σύμφωνα με τη Διεθνή Ναυτική Ένωση

0

Τα θέματα της μη δήμευσης των εμπορευματοκιβωτίων, στις περιπτώσεις εντοπισμού λαθραίου εμπορεύματος, καθώς και τη νομοθετική ρύθμιση των ποινικών ευθυνών των ναυτικών πρακτόρων, επαναφέρει η Διεθνής Ναυτική Ένωση (ΔΕΝ) προκειμένου να διευκολύνει τους ναυτιλιακούς πράκτορες από τη γραφειοκρατία που έχει δημιουργήσει ο τελωνειακός κώδικας.

Με νέα επιστολή της προς τη Γενική Διεύθυνση Τελωνείων, η οποία κοινοποιείται και στον υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών, Γιώργο Αλογοσκούφη, η ΔΕΝ, σχετικά με τις ευθύνες των ναυτικών πρακτόρων εφ όσον αυτές ανακύπτουν κατά τους διενεργούμενους τελωνειακούς ελέγχους των διακινουμένων εμπορευματοκιβωτίων, ζητεί να μην αποτελούν τον «εύκολο στόχο» του τελωνειακού κώδικα.

Ο πρόεδρος της ΔΕΝ, Νίκος Αρβανίτης, ανέφερε τα παρακάτω: «Ο ναυτικός πράκτορας δεν μπορεί να είναι υπεύθυνος εφόσον δεν γνωρίζει το περιεχόμενο των εμπορευματοκιβωτίων. Σύμφωνα με τη διεθνή πρακτική ο φορτωτής είναι αυτός που γνωρίζει το περιεχόμενο και όχι ο ναυτικός πράκτορος. Ο ναυτικός πράκτορας ξέρει για το φορτίο του container μόνο από τη δηλωτική»

«Ο τελωνειακός κώδικας θεωρεί υπεύθυνο μόνο το ναυτικό πράκτορα. Ο πράκτορας πρέπει να παραπέμπεται μόνο εάν αποδειχθεί ότι γνώριζε το περιεχόμενο. Μέχρι τώρα κανένας ναυτικός πράκτορας δεν έχει καταδικασθεί σε ανάλογες περιπτώσεις. Έχει όμως ταλαιπωρηθεί επειδή ο κώδικας είναι αναχρονιστικός», και κατέληξε:

«Την περίοδο αυτή ο τελωνειακός κώδικας βρίσκεται υπό αναθεώρηση. Πάγια θέση της Ένωσης είναι να συμπεριληφθούν και οι προτάσεις μας».

Είναι χαρακτηριστικό ότι οι υπηρεσίες του υπουργείου Οικονομίας έχουν αποδεχθεί τη συγκεκριμένη πρόταση. Επιπλέον η ΔΕΝ, υποστηρίζει και το αίτημα του Συλλόγου Ναυτικών Πρακτόρων Θεσσαλονίκης, και ζητεί να ενταχθεί στις υπό τροποποίηση διατάξεις του Τελωνειακού Κώδικα και η μη δήμευση του εμπορευματοκιβωτίου, στις περιπτώσεις εντοπισμού λαθραίου εμπορεύματος εντός αυτού, αλλά μόνον του εμπορεύματος.

Για το σκοπό αυτό αναφέρει και τη διάταξη του άρθρου ΙΙ του Νόμου 1757/1988 (ΦΕΚ 37Α/29-02-88) «περί κύρωσης της Διεθνούς Σύμβασης για ασφαλή εμπορευματοκιβώτια», όπου ορίζεται ότι εμπορευματοκιβώτιο σημαίνει απλώς «είδος εξαρτήματος μεταφοράς».