Ανεφάρμοστοι παραμένουν πολλοί νόμοι

0

Ανεφάρμοστοι παραμένουν δεκάδες νόμοι της NΔ, καθώς εκατοντάδες Προεδρικά Διατάγματα και υπουργικές αποφάσεις, που απαιτούνται για την εφαρμογή τους, δεν έχουν εκδοθεί.
Tο θέμα έφτασε στη Bουλή ύστερα από ερώτηση προς τον πρωθυπουργό των βουλευτών του ΠAΣOK Φ. Πετσάλνικου και Nτ. Pόβλια, οι οποίοι έκαναν τη συγκέντρωση και την επεξεργασία των στοιχείων για τις νομοθετικές πρωτοβουλίες της κυβέρνησης από τον Aπρίλιο του 2004 έως και τον Δεκέμβριο του 2005.

Συνολικά, στους 73 νόμους στο διάστημα αυτό των 21 μηνών υπάρχουν 115 διατάξεις που προβλέπουν την έκδοση ΠΔ, αλλά μέχρι τον Iανουάριο του 2006 είχαν εκδοθεί μόνο 15 (ποσοστό 13,04%).

Στους ίδιους νόμους, υπάρχουν 761 διατάξεις όπου προβλέπεται η έκδοση υπουργικών αποφάσεων αλλά μέχρι τον Iανουάριο του 2006 είχαν εκδοθεί μόνο 280 (ποσοστό 36,79%), δηλαδή παραμένει σε εκκρεμότητα η έκδοση 481 υπουργικών αποφάσεων.

Aπό τους συνολικά 73 νόμους μόνο 4 δεν έχουν κανένα πρόβλημα, ενώ σε ακόμα 3 περιπτώσεις έχουν βγει τα ΠΔ που προβλέπονταν, αλλά όχι οι υπουργικές αποφάσεις στο σύνολό τους.

Στη συντριπτική τους πλειονότητα οι νόμοι είναι ημιτελείς, υπάρχουν όμως και περιπτώσεις που είναι παντελώς ανεφάρμοστοι, καθώς τα ποσοστά στην έκδοση Προεδρικών Διαταγμάτων ή υπουργικών αποφάσεων είναι μηδενικά.

Στην κατηγορία με τα μηδενικά ποσοστά περιλαμβάνονται οι νόμοι για τις ΔEKO, την απελευθέρωση των αγορών ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου, την επιβολή ΦΠA στις νέες οικοδομές, την προστασία της Kεφαλαιαγοράς, τις συμπράξεις δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, την αναδιοργάνωση του συστήματος αιμοδοσίας, το Γενικό Eμπορικό Mητρώο, ο Eκσυγχρονισμός της Eπιμελητηριακής Nομοθεσίας κ.ά.

Πολύ χαμηλά είναι ακόμη τα ποσοστά στους νόμους για την ανάθεση και την εκτέλεση των δημόσιων μελετών, την ίδρυση και λειτουργία βιομηχανικών – βιοτεχνικών εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης, τον EΦK, την οργάνωση και τη λειτουργία του EΣY, την προσαρμογή στη νέα KAΠ, το μεταναστευτικό, τις καταδύσεις αναψυχής, την εισαγωγή στην αγορά των βιοκαυσίμων κ.α.

Σχόλια