Ανεπαρκής η νομοθεσία για την αντιμετώπιση της ρατσιστικής βίας

0

Με τις νομοθετικές παρεμβάσεις του 2005 για τα εγκλήματα με ρατσιστικό δόλο φαίνεται ότι δεν παρέχεται αποτελεσματική προστασία και οι σχετικές ρυθμίσεις δεν ανταποκρίνονται πλέον στις τρέχουσες εξελίξεις. Επίσης, με την τροποποιημένη διάταξη του άρθρου 79 παρ.3 του Ποινικού Κώδικα («Η τέλεση της πράξης από μίσος εθνικό, φυλετικό, θρησκευτικό ή μίσος λόγω διαφορετικού γενετήσιου προσανατολισμού κατά του παθόντος συνιστά επιβαρυντική περίσταση») τιμωρείται ως επιβαρυντική περίσταση η διάπραξη εγκλήματος από φυλετικό μίσος αλλά αυτή δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τον Εισαγγελέα στο στάδιο της δίωξης αλλά μόνο κατά την επιμέτρηση της ποινής.

Οι Εισαγγελείς επισημαίνουν την ανάγκη νομοθετικής παρέμβασης για το συγκεκριμένο ζήτημα ενώ έχουν ήδη προβεί σε διάβημα ενώπιον του υπουργού Δικαιοσύνης, κ. Αντ. Ρουπακιώτη, τον οποίο καλούν να αναλάβει άμεσα σχετική νομοθετική πρωτοβουλία.

Σχόλια