Ανεπαρκής ο ν.3869/2010 για υπερχρεωμένα νοικοκυριά καταγγέλλει η Ομοσπονδία Δανειοληπτών

0

Ανησυχητικό είναι το συμπέρασμα της Εθνικής Ομοσπονδίας Ενώσεων Προστασίας Πολιτών Καταναλωτών Δανειοληπτών, σύμφωνα με την οποία το 80 τοις εκατό των υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων που υπάγονται σε διαδικασία ρύθμισης των χρεών τους βάσει του ν.3869/2010 δεν θα είναι σε θέση να αποπληρώσουν ακόμη και την ελαττωμένη μετά τη ρύθμιση οφειλή.

Σε δελτίο τύπου της η Ομοσπονδία αποκάλυψε ότι από τότε που τέθηκε σε εφαρμογή ο νόμος για τη ρύθμιση οφειλών των υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων, έχει καταθέσει σε πιστωτικά ιδρύματα-δανειστές περίπου 17.500 χιλιάδες αιτήσεις εξωδικαστικού συμβιβασμού. Συνήθως ο εξωδικαστικός συμβιβασμός αποτυγχάνει, όμως ακόμη και αν η απόφαση που θα εκδοθεί στη μετέπειτα δίκη είναι ευνοϊκή για τον οφειλέτη, στατιστικά στοιχεία δείχνουν ότι οι περισσότεροι από αυτούς δεν θα είναι και πάλι σε θέση να αποπληρώσουν την οφειλή τους.

Βάσει στατιστικών στοιχείων, περίπου το 20 τοις εκατό των οφειλετών που ζητούν ρύθμιση των χρεών είναι συνταξιούχοι, ενώ το 35 τοις εκατό είναι άνεργοι της ηλικιακής κατηγορίας 30 – 55 ετών, πράγμα που δυσχεραίνει τη δυνατότητα εύρεσης σταθερής εργασίας για βιοπορισμό. Ένα άλλο ποσοστό της τάξης του 30 τοις εκατό είναι μισθωτοί του ιδιωτικού ή δημοσίου τομέα, οι οποίοι είδαν τα εισοδήματά τους να συρρικνώνονται κατά 20-50 τοις εκατό την τελευταία τριετία ή λαμβάνουν τις αποδοχές τους με πολύμηνη καθυστέρηση. Τέλος, ένα 15 τοις εκατό των οφειλετών που υπάγονται σε ρύθμιση πρόκειται για ελεύθερους επαγγελματίες και μικροεπαγγεματίες, οι περισσότεροι εκ των οποίων απειλούνται με κλείσιμο της επιχείρησής τους.
Λαμβάνοντας τα παραπάνω υπόψη, αντιλαμβάνεται κανείς ότι θα είναι εξαιρετικά δύσκολο για τους οφειλέτες να αποπληρώσουν στις Τράπεζες ακόμη και το ελαττωμένο ή αναπροσαρμοσμένο ύψος της οφειλής τους. Η διαπίστωσή αυτή άλλωστε δεν είναι άσχετη και με την αξιολόγηση της λειτουργικότητας του ν.3896/2010, για τον οποίο η Ομοσπονδία επεσήμανε ότι έχει ξεπεραστεί από τη δυναμική της κρίσης και έχει αποτύχει στην επίλυση των προβλημάτων των υπερχρεωμένων νοικοκυριών. «Κρίνεται απαραίτητη μία νομοθετική πρωτοβουλία που θα αντιμετωπίσει το παραπάνω πρόβλημα με τρόπο ριζοσπαστικό», κατέληγε η ανακοίνωση της Ομοσπονδίας Δανειοληπτών.

 

Σχόλια