Ανεξάρτητη αρχή για τις δημόσιες συμβάσεις

0

Ψηφίστηκε επί της αρχής με τη συναίνεση της Νέας Δημοκρατίας και της «Δημοκρατικής Αριστεράς» το νομοσχέδιο με τίτλο: «Σύσταση ενιαίας ανεξάρτητης αρχής δημόσιων συμβάσεων και κεντρικού ηλεκτρονικού μητρώου δημόσιων συμβάσεων – αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) – προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις»,

Σύμφωνα με την εισηγήτρια του ΠΑΣΟΚ, κα Κ. Μπατζελή, το συγκεκριμένο νομοσχέδιο «είναι κομβικής σημασίας στα πλαίσια της συνολικής προσπάθειας που συντελείται σε εθνικό επίπεδο, για τον εκσυγχρονισμό και την επιτάχυνση των διαδικασιών που διέπουν τις πολιτικές οικονομικής διαχείρισης. Έτσι, με την Ενιαία ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων, ενοποιούνται οι αρχές και πρακτικές των δημοσίων συμβάσεων». 
 
 

Σχόλια