Άνοιγμα του δικηγορικού επαγγέλματος – Συγκριτικός πίνακας

0

Σύμφωνα με σχετική ανάρτηση του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιά www.dspeir.gr οι προτεινόμενες διατάξεις του νομοσχεδίου σε σχέση με τις ισχύουσες είναι οι εξής:
Συγκριτικός Πίνακας

Σχόλια