Ανοικτή Διαβούλευση για τη Διαμόρφωση Εθνικών Μητρώων Νοσημάτων και Ασθενών

0

Γραφείο Γενικού Γραμματέα

Δημόσιας Υγείας
 

Δελτίο Τύπου

Αθήνα 15/09/2016
 

Γνωρίζοντας το Μητρώο Χρονίως Πασχόντων της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης

Η ανάπτυξη του Μητρώου Χρονίως Πασχόντων ανατέθηκε στην ΗΔΙΚΑ ΑΕ στα πλαίσια του έργου της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης (ΗΣ), βασισμένη στο στόχο της εφαρμογής των ακόλουθων υπουργικών αποφάσεων και αποφάσεων του ΕΟΠΥΥ:

Υπουργική Απόφαση υπ’ αριθμ. 3457 ΦΕΚ 64/Β/16.01.2014 – Ρύθμιση θεμάτων τιμολόγησης φαρμάκων
Απόφαση ΕΟΠΥΥ: 15-09-14 Αρ. Πρωτ. : Π60/24 Σχετικά με τη διάθεση φαρμάκων υψηλού κόστους από ιδιωτικά φαρμακεία

Όπως αρχικά αποφασίστηκε, η δημιουργία του Μητρώου Χρονίως Πασχόντων ακολούθησε τη λογική της ενσωμάτωσης των Θεραπευτικών Πρωτικόλλων της Συνταγογράφησης και βάσει αυτής της απόφασης το Μητρώο αυτό περιλαμβάνει μόνο τους ασθενείς που είναι ενταγμένοι στα υφιστάμενα Θεραπευτικά Πρωτόκολλα της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης, ενώ σε αυτό μέχρι σήμερα δεν περιλαμβάνονται οι περιπτώσεις ασθενών με Φάρμακα Υψηλού Κόστους (ΦΥΚ και λίστα χρόνιων παθήσεων που εμπίπτουν στο Ν.3816/2010).

Η ένταξη ενός ασθενή σε κάποιο – εκ των υποστηριζόμενων – μητρώο, γίνεται με αυτόματο τρόπο από το σύστημα της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης όταν ο θεράπων ιατρός εντάσσει τον ασθενή σε κάποιο στάδιο του συναφούς Θεραπευτικού Πρωτοκόλλου Συνταγογράφησης.

Η διαδικασία της ενσωμάτωσης νέων Θεραπευτικών Πρωτοκόλλων Συνταγογράφησης είναι πλέον συνεχής και μέχρι σήμερα έχουν υποστηριχθεί είκοσι-ένα (21) ΘΠΣ και η πορεία ολοκλήρωσής τους περιγράφει την εισαγωγή μέχρι και εβδομήντα (70) στο σύνολο και στο επόμενο διάστημα.

Η Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση αποτελεί ένα τμήμα του συνόλου των υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Υγείας που το Υπουργείο Υγείας σχεδιάζει να θέσει σε παραγωγική λειτουργία (με τη βοήθεια της ΗΔΙΚΑ ΑΕ και άλλων παρόχων) τους αμέσως επόμενους μήνες, με στόχο την διαμόρφωση ενός ενιαίου και πλήρως ολοκληρωμένου περιβάλλοντος υπηρεσιών προς του πολίτες, τους ερευνητές, του ιατρούς και τις επιτελικές του δομές (Ατομικός Ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας, Διαδικτυακά Ραντεβού Πολιτών για τα ΠΕΔΥ και τα Νοσοκομεία, Μητρώα Νοσημάτων και Ασθενών, Ενιαία Μητρώα Επαγγελμάτων και Επαγγελματιών Υγείας, Σύστημα Διαχείρισης της Πρωτοβάθμιας Περίθαλψης, Σύστημα Παρακολούθησης και Ανάλυσης της Ποιότητας των Παρεχομένων Υπηρεσιών Φροντίδας Υγείας, Άτλαντας Υγείας κ.α.).

 Το Αντικείμενο της Διαβούλευσης

 Σε αυτή την κατεύθυνση κινείται και το περιεχόμενο του διαλόγου που η Γενική Γραμματεία Δημόσιας Υγείας – αρμόδια για θέματα Ηλεκτρονικής Υγείας – επιχειρεί να διαμορφώσει. Η συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων (Ιατρικές Εταιρείες, Ενώσεις και Σϋλλογοι Ασθενών, Εποπτευόμενοι Φορείς του Υπουργείου Υγεία) είναι βασική προϋπόθεση για την επιτυχή σχεδίαση και ολοκλήρωση των επιμέρους δράσεων του συνολικού εγχειρήματος.

Με την ανοικτή αυτή πρόσκληση, η Γενική Γραμματεία Δημόσιας Υγείας καλεί σε πρώτο στάδιο όλες τις ενδιαφερόμενες Επιστημονικές Ιατρικές Εταιρείες να ενημερωθούν για τις δυνατότητες που προσφέρει η πλατφόρμα υπηρεσιών της Ηλεκτρονιής Συνταγογράφησης, το σύνολο της πληροφορίας που δύναται να επεξεργαστεί, την αρχιτεκτονική δυνατότητα υποστήριξης πληθώρας βαθμίδων Μητρώου Χρονίως Πασχόντων, Μητρώων Ασθενειών και τη δυνατότητα διαμόρφωσης σειράς ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς όφελος των πολιτών και των εμπλεκόμενων με το χώρο της υγείας στη χώρα μας.

Στη συνέχεια και με την ενεργή συμμετοχή σας, αλλά και με τη συμμετοχή και άλλων φορέων (Ενώσεις και Σωματεία Ασθενών, Αρμόδιοι και Εποπτευόμενοι Φορείς του Υπουργείου Υγείας) θα δημιουργηθούν παράλληλες ομάδες εργασίας, οι οποίες θα αναλάβουν την ολοκλήρωση τεχνικών μελετών και μελετών εφαρμογών, βασισμένων στο ενιαίο περιβάλλον του Μητρώου Νοσημάτων και Ασθενών του Υπουργείου Υγείας.

Σας καλούμε να ανταποκριθείτε και να συνεισφέρετε με την επιστημονική σας κατάρτιση στη διαμόρφωση ενός εθνικού πλαισίου υπηρεσιών, ξεκινώντας από το Μητρώο Ασθενών και Νοσημάτων, συνδυάζοντας την υπηρεσία της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης με μια σειρά εργαλείων επιδημιολογικής έρευνας και επιτήρησης, ανάλυσης και εκτίμησης της πορείας υγείας και των τάσεων νοσηρότητας του πληθυσμού, πρόβλεψης και αντιμετώπισης των μελλοντικών αναγκών υγείας της χώρας μας.

Οριζόντιοι άξονες διαβούλευσης, όπως είναι η προστασία των προσωπικών δεδομένων των πολιτών, θα αποτελέσουν κοινό πεδίο ενασχόλησης και εμπλοκής όλων των επιμέρους ομάδων εργασίας.

Με ιδιαίτερη χαρά προσβλέπουμε στην ανταπόκρισή σας σε αυτή τη συνεργατική προσπάθεια, η οποία θα αναδείξει τα οφέλη των υπηρεσιών ηλεκτρονικής υγείας στη χώρα μας.

 

Ο Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Υγείας

Ιωάννης Μπασκόζος

 Ατζέντα Διαβούλευσης                                                                                                                                                                     Ημερομηνία:                       Δευτέρα, 19/09/2016

 Έναρξη/Λήξη:                      11:00 πμ – 14:00 μμ. (Διάρκεια τρεις ώρες)

 Τόπος Διεξαγωγής:           Υπουργείο Υγείας, Αριστοτέλους 17, Αθήνα – Κέντρο

Χώρος Διεξαγωγής:          Αίθουσα Διαλέξεων, Ισόγειο

 

 

Πρόγραμμα Διαβούλευσης

 

Διάρκεια

Θεματικές Ενότητες

10’

Χαιρετισμός Γενικού Γραμματέα Δημόσιας Υγείας

10’

Χαιρετισμός Εκπροσώπου Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου

10’

Χαιρετισμός Προέδρου Ιατρικής Εταιρείας Αθηνών

20’

Παρουσίαση Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών Μητρώου Χρονίως Πασχόντων (ΗΔΙΚΑ ΑΕ)

60’

Τοποθετήσεις Εκπροσώπων Ιατρικών Εταιρειών

60’

Ανοικτή Συζήτηση – Διαβούλευση

10’

Διαμόρφωση Ομάδων Εργασίας – Επόμενη Φάση Διαβούλευσης