Ανοιχτή επιστολή πρώην Προέδρων Δικ. Ενώσεων υπέρ της ενότητας του κλάδου

0

 

Με μια ανοιχτή επιστολή προς τα μέλη των Δικαστικών Ενώσεων οι κ.κ. Κωνσταντίνος Λυμπερόπουλος, Αντιπρόεδρος ΑΠ ε.τ., Δημήτριος Κυριτσάκης, Αντιπρόεδρος ΑΠ ε.τ., Χαράλαμπος Αθανασίου Αρεοπαγίτης ε.τ., Βασίλειος Μαρκής, Αντιειδαγγελέας ΑΠ ε.τ. πρώην Πρόεδροι των δύο Δικαστικών Ενώσεων, απαντούν στην ίδρυση της νέας δικαστικής ένωσης, υπενθυμίζοντας ότι η διατήρηση της ενότητας του κλάδου είναι βασική προϋπόθεση για την επίτευξη των στόχων του.