Ανοιχτοί στη μείωση των απολαβών τους οι συμβολαιογράφοι

0

Τις θέσεις του κλάδου του, με αφορμή την πρόθεση της Κυβέρνησης να νομοθετήσει για την άρση των περιορισμών σε κλειστά επαγγέλματα, στα οποία έχει συμπεριληφθεί και εκείνο των συμβολαιογράφων, παρουσίασε, κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου, ο πρόεδρος του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Αθηνών και πρόεδρος της Συντονιστικής επιτροπής των Συμβολαιογραφικών Συλλόγων Ελλάδος, Κωνσταντίνος Βλαχάκης.
Ο κ. Βλαχάκης ανέφερε ότι η Ελλάδα συγκαταλέγεται στα 21 από τα 27 κράτη- μέλη, στα οποία ισχύει και εφαρμόζεται ο θεσμός του συμβολαιογράφου “λατινικού τύπου”, σύμφωνα με τον οποίο ο συμβολαιογράφος επιλέγεται με αυστηρές διαδικασίες και κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί στα καθήκοντα του δημοσίου λειτουργού, τα οποία του ανατίθενται από το κράτος. “Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο θεσμός του συμβολαιογράφου λατινικού τύπου δεν υφίσταται μόνο στα τρία κράτη με αγγλοσαξονικό δίκαιο (Μ. Βρετανία, Ιρλανδία και Κύπρος) και στα τρία σκανδιναβικά κράτη (Σουηδία, Φιλανδία και Δανία). Σύμφωνα με το ισχύον Σύνταγμα της Ελλάδος, ο συμβολαιογράφος υπάγεται στη δικαστική εξουσία, ασκεί δε δημόσια υπηρεσία”, επεσήμανε ο πρόεδρος της συντονιστικής και πρόσθεσε ότι υπό την ισχύουσα νομοθεσία, ο συμβολαιογράφος δεν έχει ελάχιστη αμοιβή, αλλά συγκεκριμένη αμοιβή, η οποία ορίζεται με κοινή υπουργική απόφαση των υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Η είσπραξη της αμοιβής αυτής είναι υποχρεωτική, χωρίς δυνατότητα διαπραγμάτευσης”, πρόσθεσε ο κ. Βλαχάκης.
Αναφορικά με την απελευθέρωση του επαγγέλματος, ο κ. Βλαχάκης τόνισε ότι εάν αποφασισθεί οι παρεχόμενες από τον συμβολαιογράφο υπηρεσίες να μπορούν να παρέχονται από οποιονδήποτε νομικό, ο οποίος θα εισέρχεται στον κλάδο χωρίς περιορισμούς και εξειδίκευση, το αποτέλεσμα θα είναι η διασάλευση της ασφάλειας δικαίου. “Η επίλυση των προβλημάτων, τα οποία μετά βεβαιότητος θα προκληθούν από την κατάρτιση άκυρων – ακυρώσιμων συναλλαγών, θα δημιουργήσουν για τα εμπλεκόμενα μέρη ένα πολύ μεγάλο εκ των υστέρων κόστος, το οποίο και θα καλούνται να πληρώσουν, προσφεύγοντας στη Δικαιοσύνη, διευκρίνισε ο πρόεδρος της Συντονιστικής”.
Κατά τον κ. Βλαχάκη, δεν μπορούν να εφαρμοστούν στην άσκηση της δημόσιας συμβολαιογραφικής υπηρεσίας οι κανόνες του ελεύθερου ανταγωνισμού γιατί ο συμβολαιογράφος, σε αντίθεση με όλα τα υπόλοιπα επαγγέλματα, δεν είναι ελεύθερος επαγγελματίας, αλλά άμισθος δημόσιος λειτουργός, στον οποίο έχει εκχωρηθεί μέρος της δημόσιας εξουσίας.
Στο πλαίσιο αυτό, οι συμβολαιογράφοι προτείνουν τα καθήκοντά τους στις συναλλαγές της μεταβίβασης ακινήτων από κάθε αιτία, να διεκπεραιώνονται από τον συμβολαιογράφο ηλεκτρονικά και να επιταχυνθεί, σε συνεργασία με το υπουργείο Δικαιοσύνης, η διαδικασία τροποποίησης του Κώδικα περί Συμβολαιογράφων και η ψήφιση Κώδικα Δεοντολογίας και να εφαρμοσθεί στην Ελλάδα ο θεσμός του υπό άσκηση συμβολαιογράφου, επί πενταετία.
Αναφερόμενος στο θέμα της μείωσης των αμοιβών του κλάδου, ο κ. Βλαχάκης τόνισε ότι οι συμβολαιογράφοι δέχονται, λόγω της οικονομικής κρίσης, να συμμετάσχουν στον διάλογο για μείωση των τιμών σε επιμέρους συμβολαιογραφικές πράξεις, όπως είναι οι συμβάσεις μεγάλης αξίας.

Σχόλια