Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο Συνεδρίαση 27/10/2015

0

 

ΑΝΩΤΑΤΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ της 27ης Οκτωβρίου  2015

ΔΕΚΑΠΕΝΤΑΜΕΛΕΣ
Προάγεται στο βαθμό του πρόεδρου εφετών η Εφέτης Αθηνών, Ουρανία Παπαδάκη του Ιωάννη.

ΕΝΔΕΚΑΜΕΛΕΣ
Τοποθετείται η νεοπροαχθείσα Πρόεδρος Εφετών Ουρανία Παπαδάκη του Ιωάννη, στο Εφετείο Θεσσαλονίκης.

Προάγεται στο βαθμό του εφέτη η Πρόεδρος Πρωτοδικών Πατρών, Αθηνά Μπεσσή του Ιωάννη.

Μετατίθενται οι Εφέτες: 1)Ιωαννίνων, Ιωάννης Παπαϊωαννίδης του Αλεξάνδρου, στο Εφετείο Αθηνών, και 2)Ανατολικής Κρήτης, Μαρία Προσφιλίδου του Αποστόλου, στο Εφετείο Ιωαννίνων.

Τοποθετείται η νεοπροαχθείσα Εφέτης Αθηνά Μπεσσή του Ιωάννη, στο Εφετείο Ανατολικής Κρήτης.

Προάγονται στο βαθμό του προέδρου πρωτοδικών οι Πρωτοδίκες: 1)Πειραιώς, Αφροδίτη Κούτσουλα του Γεωργίου και 2)Αθηνών, Μαρία Σκουλάξινου του Γεωργίου.

Μετατίθενται οι Πρόεδροι Πρωτοδικών: 1)Ρόδου, Αντώνιος Σβύνος του Χαρτοφίλη, στο Πρωτοδικείο Αθηνών, και 2)Αθηνών, Θεοδώρα-Μαρία Βρετού του Σπυρίδωνος, στο Πρωτοδικείο Πατρών.

Τοποθετούνται οι νεοπροαχθείσες Πρόεδροι Πρωτοδικών: 1)Αφροδίτη Κούτσουλα του Γεωργίου, στο Πρωτοδικείο Αθηνών, και 2)Μαρία Σκουλάξινου του Γεωργίου, στο Πρωτοδικείο Ρόδου.

Προάγεται στο βαθμό του αντεισαγγελέα εφετών ο Εισαγγελέας Πρωτοδικών Αθηνών, Δημήτριος Ζημιανίτης του Γεωργίου.

Μετατίθεται η Αντεισαγγελέας Εφετών Αθηνών, Γεωργία Δούρου του Παναγιώτη, στην Εισαγγελία Εφετών Ανατολικής Κρήτης.

Τοποθετείται ο νεοπροαχθείς Αντεισαγγελέας Εφετών Δημήτριος Ζημιανίτης του Γεωργίου, στην Εισαγγελία Εφετών Αθηνών.

Προάγεται στο βαθμό του εισαγγελέα πρωτοδικών η Αντεισαγγελέας Πρωτοδικών Καρδίτσας, Αρετή Τέγου του Στεργίου.

Μετατίθενται οι Εισαγγελείς Πρωτοδικών: 1)Θηβών, Γεώργιος Δούβας του Μιχαήλ, στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, και 2)Αμαλιάδος, Αριστοτελεία Δόγκα του Βασιλείου, στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Θηβών.

Τοποθετείται η νεοπροαχθείσα Εισαγγελέας Πρωτοδικών Αρετή Τέγου του Στεργίου, στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αμαλιάδος.

 

Σχόλια