Αντίθετη απόφαση ΑΠ από «Μισθοδικείου»

0

Απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου σχετικά με το σημαντικό θέμα του ποσοστού του νόμιμου τόκου και του τόκου υπερημερίας για διεκδικήσεις έναντι του Δημοσίου είναι διαμετρικά αντίθετη από αυτή του «Μισθοδικείου».

Η Ολομέλεια του Αρείου Πάγου, δηλαδή 25 μέλη του ανωτάτου δικαστηρίου, υπό την προεδρία του προέδρου κ. Ρωμύλου Κεδίκογλου, έκρινε σε διάσκεψη, ότι για τις απαιτήσεις των πολιτών κατά του Δημοσίου ισχύει η διάταξη του άρθρου 7 του νόμου 496/74, με την οποία ορίζεται το ποσοστό του νόμιμου τόκου και του τόκου υπερημερίας σε 6%.

Κρίθηκε, δηλαδή, συνταγματική η διάταξη αυτή, σε αντίθεση με εκείνη του (εννεαμελούς) «Μισθοδικείου», που έκρινε προ ημερών τη διάταξη αντισυνταγματική, «ανεβάζοντας» τον τόκο στο 10%.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η απόφαση της Ολομέλειας ελήφθη με μεγάλη πλειοψηφία, 17 έναντι 8 . Στην αιτιολογία της αναφέρεται ότι λόγοι γενικότερου δημοσίου συμφέροντος επιβάλλουν να εξακολουθήσει να ισχύει αυτή η διάταξη.

Σχόλια