Αντίθετη η ΕΔΔ στη “μετακίνηση – κινητικότητα” των Δικαστών

0

Η Ένωση Διοικητικών Δικαστών, με ψήφισμα της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 21ης Απριλίου 2013, αποφάσισε τη συνέχιση της αναστολής των κινητοποιήσεων ενώ, επεσήμανε ότι δεν αποδέχεται «την επιχειρούμενη, με την τροποποίηση του άρθρου 6 του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών (ΚΟΔΚΔΛ), «μετακίνηση- κινητικότητα» των Δικαστών, κατά το δημοσιοϋπαλληλικό πρότυπο, χωρίς μάλιστα τις κατά το Σύνταγμα θεσμικές εγγυήσεις που αφορούν τους Δικαστές, αλλά ούτε και εκείνες που προβλέπονται για τους δημοσίους υπαλλήλους».

Ειδικότερα, οι Διοικητικοί Δικαστές εξέφρασαν την έντονη αντίδρασή τους για τη σκληρότητα και τη συχνότητα των οικονομικών μέτρων που επιβάλλονται σε βάρος των Ελλήνων πολιτών, τις κλιμακούμενες παραβιάσεις της συνταγματικής νομιμότητας και την απαξίωση του κράτους – δικαίου. Παράλληλα, δε, τονίζεται ότι δε θα σταματήσουν να αντιδρούν και να αντιτάσσονται «σε ρυθμίσεις και νομοθετικές παρεμβάσεις που οδηγούν σε κλιμακούμενη υποβάθμιση των Δικαστών και δεν είναι συνεπείς με τη συνταγματικώς κατοχυρωμένη προσωπική και λειτουργική ανεξαρτησία τους».

Σύμφωνα με το ψήφισμα [Link] της χθεσινής έκτακτης Γ.Σ., η Ε.Δ.Δ. αξιώνει την κατάργηση των απαξιωτικών διατάξεων του ΚΟΔΚΔΚ (άρθρα 43 παρ. 3, 44 παρ. 11, περί περικοπής μισθού και στέρησης δικαστικών διακοπών), τη συνολική μισθολογική αναβάθμιση των Δικαστών, αναλόγως του λειτουργήματός τους, την άμεση καταβολή των εξόδων μετάβασης Δικαστών και δικαστικών υπαλλήλων στις μεταβατικές έδρες καθώς και την καθιέρωση και καταβολή αμοιβής στους Δικαστικούς Λειτουργούς για τη συμμετοχή τους στα πειθαρχικά συμβούλια. Τέλος, σημειώνεται ότι παρατηρούνται τραγικές ελλείψεις στα διοικητικά δικαστήρια της χώρας τόσο σε υλικοτεχνική υποδομή όσο και σε ανθρώπινο δυναμικό.

Οι Διοικητικοί Δικαστές καλούν την Πολιτεία να σέβεται τη Δικαιοσύνη και να το δείχνει έμπρακτα ενώ εξουσιοδοτείται το Δ.Σ. της ‘Ένωσης να εκτιμήσει, σε συνεργασία με τις υπόλοιπες Δικαστικές Ενώσεις, την κατάσταση στο χώρο της Δικαιοσύνης και να συγκαλέσει νέα Γενική Συνέλευση το Σάββατο 1η Ιουνίου 2013.

Σχόλια