Αντίθετη με το κοινοτικό δίκαιο η επιβολή ΦΠΑ για τις υπηρεσίες οδικής βοήθειας

0

Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο απεφάνθη ότι η ελληνική νομοθεσία, σύμφωνα με την οποία επιβάλλεται φόρος προστιθέμενης αξίας ΦΠΑ επί των υπηρεσιών οδικής βοήθειας σε περίπτωση βλάβης, αντίκειται προς το κοινοτικό δίκαιο και ειδικότερα προς την οδηγία 77/388/ΕΟΚ του Συμβουλίου.

Η εν λόγω απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου υιοθετήθηκε μετά από προσφυγή κατά του ελληνικού νόμου 2126/1993, ο οποίος προβλέπει την επιβολή ΦΠΑ επί της σταθερής ετήσιας συνδρομής που καταβάλλουν οι συνδρομητές της ΕΛΠΑ, για την παροχή βοήθειας σε περίπτωση βλάβης ή ατυχήματος.

Σχόλια