Αντίθετη στη νομοθεσία της ΕΕ η απαγόρευση εισαγωγών αμνοεριφίων

0

Η Κομισιόν απέστειλε προειδοποιητική επιστολή προς τη χώρα μας για την απαγόρευση που έχει επιβληθεί στις εισαγωγές αμνοεριφίων πάχυνσης από τη Βουλγαρία, τη Ρουμανία και την Ουγγαρία και από όλες τις τρίτες χώρες.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με το σκεπτικό ότι το ενδοκοινοτικό εμπόριο και οι κανόνες για τις εισαγωγές ζώων και ζωικών προϊόντων έχουν εναρμονιστεί, εκτιμά ότι οι εν λόγω μονομερείς απαγορεύσεις ή οι επιπλέον συμπληρωματικοί όροι αντιτίθενται στην κοινοτική νομοθεσία.

Υπενθυμίζεται ότι από τις αρχές Μαρτίου οι ελληνικές κτηνιατρικές αρχές δεν χορηγούν άδειες εισαγωγής για αμνούς και ερίφια προς πάχυνση που προέρχονται από τη Ρουμανία, τη Βουλγαρία και την Ουγγαρία και από τρίτες χώρες, γεγονός που προκάλεσε την ανησυχία ελληνικών φορέων εκμετάλλευσης, οι οποίοι ήρθαν σε επαφή με την Επιτροπή προκειμένου να καταγγείλουν τις οικονομικές ζημίες που προκλήθηκαν από το συγκεκριμένο μέτρο.

Η αποστολή προειδοποιητικής επιστολής έχει επείγοντα χαρακτήρα και η προθεσμία που δίνεται στις ελληνικές αρχές για να απαντήσουν είναι 15 ημέρες.