Αντίθετοι σε κοινοτική οδηγία οι περιορισμοί πρόσληψης γυναικών στο αστυνομικό σώμα

0

Δεν δικαιολογείται κανένας περιορισμός για την πρόσληψη γυναικών στο αστυνομικό σώμα σύμφωνα με την οδηγία 76/207/ ΕΟΚ επισήμανε στην απάντησή του ο Επίτροπος για κοινωνικά θέματα κ. Spidla σε ερώτηση του ευρωβουλευτή του ΣΥΝ Δημήτρη Παπαδημούλη.

Σύμφωνα με τον κ. Παπαδημούλη, ο ελληνικός νόμος 3013/02 προβλέπει ότι το ποσοστό των γυναικών οι οποίες προσλαμβάνονται στη Δημοτική Αστυνομία καθορίζεται σε 15% επί του συνολικού αριθμού των προσλαμβανομένων. Ωστόσο, σχετικές εγκύκλιοι που εξέδωσαν οι ελληνικές αρχές ερμηνεύουν το ποσοστό αυτό ως ανώτατο ποσοστιαίο όριο γυναικών στο σύνολο των προσλαμβανομένων.

Ο κ. Spidla κάνει σαφές ότι “Στην οδηγία 76/207/ΕΟΚ απαγορεύεται η διακριτική μεταχείριση λόγω φύλου όσον αφορά, μεταξύ άλλων, την πρόσβαση στην απασχόληση και δεν επιτρέπεται καμία γενικευμένη μορφή απόκλισης. Η Επιτροπή σκοπεύει να έλθει σε επαφή με τις ελληνικές αρχές όσον αφορά το ποσοστό πρόσληψης γυναικών στη Δημοτική Αστυνομία στην Ελλάδα, επειδή κανένας γενικευμένος περιορισμός για την πρόσληψη γυναικών στο αστυνομικό σώμα δεν δικαιολογείται σύμφωνα με την οδηγία 76/207/ΕΟΚ”.

Σχόλια