Αντίθετος στο κοινοτικό δίκαιο ο ελληνικός νόμος για τα Ι.Χ με ξένες πινακίδες

0

Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο με απόφασή του έκρινε ως αντίθετο προς το κοινοτικό Δίκαιο τον ελληνικό νόμο που αναφέρεται σε περιπτώσεις πολιτών που έχουν τη συνήθη κατοικία τους στην Ελλάδα και είναι ιδιοκτήτες οχημάτων με ξένες πινακίδες.

Συγκεκριμένα, η απόφαση των Ευρωπαίων δικαστών αναφέρεται στις διατάξεις που προβλέπουν την προσωρινή συντηρητική κατάσχεση και την μετέπειτα επιστροφή των οχημάτων από τους οδηγούς που δεν αποδίδουν έγκαιρα τα πρόστιμά τους στο Δημόσιο.

Η στέρηση του οχήματος από τον δικαιούχο του μπορεί να είναι μακρά και έρχεται σε αντίθεση με τα ατομικά δικαιώματα του πολίτη για την ελευθερία των μετακινήσεων και σε κάθε περίπτωση τέτοιες προβλέψεις είναι δυσανάλογες σε σχέση με τον επιδιωκόμενο στόχο.

Πρόταση του Δικαστηρίου είναι η χώρα μας να απαιτεί την καταβολή των χρημάτων με μέτρα περισσότερο σύμφωνα με το κοινοτικό δίκαιο, όπως είναι η σύσταση εγγυήσεως.