Αντιδρά η Λευκωσία στα μέτρα που πρότεινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέρ των κατεχομένων

0

Η Λευκωσία φαίνεται να δέχεται υπό προϋποθέσεις τα μέτρα που πρότεινε την προηγούμενη εβδομάδα η Κομισιόν για την άρση της απομόνωσης των κατεχομένων.

Ειδικότερα, η Ελληνοκυπριακή πλευρά θα μπορούσε να αποδεχθεί την οικονομική ενίσχυση των Τουρκοκυπρίων με 259 εκατομμύρια ευρώ υπό την προϋπόθεση ότι θα υπάρξουν κάποιες αλλαγές στην πρόταση της Κομισιόν και με την παράλληλη δέσμευση των εταίρων ότι θα αναβληθεί έως το τέλος του έτους η εξέταση της δεύτερης πρότασης για το απευθείας εμπόριο με τα κατεχόμενα, ώστε να διαπιστωθεί κατά πόσο λειτουργεί ο κανονισμός της «Πράσινης Γραμμής» για το εμπόριο μεταξύ των δύο κοινοτήτων στη νήσο.

Η Επιτροπή είχε εισηγηθεί έναν κανονισμό για τον καθορισμό χρηματοδοτικής συνδρομής υπέρ της οικονομικής ανάπτυξης της τουρκοκυπριακής κοινότητας και για βελτίωση των επαφών μεταξύ των δύο κοινοτήτων της Κύπρου ύψους 259 εκατ. Ευρώ για την περίοδο 2004-2006. Πρότεινε επίσης κανονισμό που θα διευκολύνει τις απ ευθείας εξαγωγές τουρκοκυπριακών προϊόντων από τα κατεχόμενα προς άλλες χώρες της ΕΕ, όπως και τον καθορισμό ειδικών κανόνων για προϊόντα που διέρχονται την Πράσινη Γραμμή μεταξύ της κατεχόμενης και ελεύθερης Κύπρου.