Αποσύρθηκε η διάταξη του πολυνομοσχεδίου για την κατάργηση των προσωρινών διαταγών των δημοσίων υπαλλήλων σε διαθεσιμότητα

0

Αποσύρθηκε τελικά η επίμαχη διάταξη του πολυνομοσχεδίου, με την οποία προβλεπόταν κατάργηση των προσωρινών διαταγών που έχουν εκδοθεί από δικαστήρια της χώρας, βάσει των οποίων αρκετοί εργαζόμενοι του δημόσιου τομέα που είχαν τεθεί σε καθεστώς διαθεσιμότητας είχαν επιστρέψει στις υπηρεσίες τους.

Ο υπουργός Δικαιοσύνης είχε εκφράσει την έντονη αντίθεσή του καθώς, όπως είχε υποστηρίξει, με τη σχετική ρύθμιση καταργούνται θεμελιώδη εργασιακά δικαιώματα. Ο ίδιος μάλιστα είχε αρνηθεί να συνυπογράψει το νομοσχέδιο.

Σύμφωνα με τη ρύθμιση, εάν εντός έξι (6) μηνών δεν είχε εκδικαστεί η κύρια αγωγή, το προσωρινό μέτρο παραμονής του υπαλλήλου στην υπηρεσία του δεν θα ίσχυε.

Κύκλοι του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης είχαν διευκρινίσει νωρίτερα ότι με τη ρύθμιση δεν καταργούνται οι εκδοθείσες προσωρινές διαταγές ή οι αποφάσεις επί αιτήσεων ασφαλιστικών μέτρων αλλά επιχειρείται να τεθεί ένας περιορισμός στις συνεχείς αναβολές εκδίκασης των κύριων αγωγών. Στόχος είναι, σύμφωνα με τις πηγές του υπουργείου, να μειωθεί ο χρόνος που μεσολαβεί ανάμεσα στην έκδοση της προσωρινής διαταγής ή της απόφασης επί των ασφαλιστικών μέτρων και της εκδίκασης της κύριας αγωγής.

 

 

Σχόλια