Αντιδράσεις για το νομοσχέδιο που αφορά το ΔΙΚΑΤΣΑ

0

Την αντίδραση τους στο νομοσχέδιο για τη μετεξέλιξη του ΔΙΚΑΤΣΑ
Εξέφρασαν εκπρόσωποι του ΤΕΕ, του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου, της Ένωσης Χημικών, του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου, του Οικονομικού Επιμελητηρίου και πανεπιστημιακοί στον αρμόδιο Υφυπουργό Παιαδείας Σπύρο Ταλιαδούρο. Οι αντιδράσεις αφορούν τις διατάξεις εκείνες που ανοίγουν το δρόμο για την αναγνώριση των Κέντρων Ελευθέρων Σπουδών, ενώ ο κ. Ταλιαδούρος υποσχέθηκε ότι οι συγκεκριμένες ρυθμίσεις θα απαλειφθούν.

Οι εκπρόσωποι των επιστημονικών ενώσεων και οι πανεπιστημιακοί επικέντρωσαν την κριτική τους στις διατάξεις του νομοσχεδίου που όριζαν τι είναι «αναγνωρισμένο εκπαιδευτικό ίδρυμα» και τι «εκπαιδευτικά αξιολογημένος-πιστοποιημένος κλάδος σπουδών». Ειδικότερα, το σχέδιο νόμου ανέφερε ότι «εξαίρεση από την προϋπόθεση της διάρκειας σπουδών γίνεται αποδεκτή στην περίπτωση των τριετών προγραμμάτων πανεπιστημιακής και ανώτατης τεχνολογικής εκπαίδευσης», ενώ σε άλλο σημείο γινόταν λόγος για «πρόγραμμα που έχει γίνει σε αναγνωρισμένο εκπαιδευτικό ίδρυμα/ιδρύματα ή σε εκπαιδευτικά αξιολογημένο-πιστοποιημένο κλάδο σπουδών ανώτατης εκπαίδευσης και τουλάχιστον το 1/3 του προγράμματος σπουδών έχει γίνει στο ίδρυμα που απονέμει τον τίτλο».

Σχόλια