Αντιδράσεις λόγω αποκλεισμού

0

Την αντίδρασή τους στις διατάξεις του νόμου που απαγορεύει τη συμμετοχή τους στις διοικήσεις των δικαστηρίων και εισαγγελιών της χώρας, όσων δικαστικών λειτουργών υπήρξαν τακτικά ή και αναπληρωματικά ακόμη μέλη των συμβουλίων δικαστικών ενώσεων, εκφράζουν τα Διοικητικά Συμβούλια της Ένωσης Διοικητικών Δικαστών και της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος.

Η διάταξη αυτή ( του άρθρου 4Β του ν. 3388/2005) «δημιουργεί πρόδηλα ζητήματα συνταγματικότητας» τονίζεται στην κοινή ανακοίνωση των δύο Ενώσεων, στην οποία επισημαίνεται ότι από την εφαρμογή της «δεν καθιερώνεται ασυμβίβαστο μεταξύ των δύο ιδιοτήτων, αλλά αποκλεισμός από το δικαίωμα να είναι εκλόγιμοι όσοι είναι ή ήταν τακτικά ή αναπληρωματικά μέλη ακόμη κι αν έχουν παραιτηθεί».

Το ζήτημα αναφορικά με τη συνταγματικότητα της διάταξης καθίσταται επίκαιρο ενόψει των εκλογών του Σεπτεμβρίου για την ανάδειξη νέων διοικήσεων των μεγάλων δικαστηρίων και εισαγγελιών από τις ολομέλειές τους.

Σχόλια