Αντιδράσεις της ΕΕΔΑ για τα κέντρα κράτησης μεταναστών

0

Έντονες ενστάσεις εξέφρασε η Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου για το ζήτημα των κέντρων κράτησης παράνομων μεταναστών παρουσιάζοντας τις θέσεις της ενώπιον της Διαρκούς Επιτροπής Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης όπου εισήχθη προς συζήτηση το σχέδιο νόμου με το οποίο κυρώνεται η από 20 Μαρτίου 2012 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου του πρώην Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, για την ίδρυση και λειτουργία των κέντρων αυτών.

Η ΕΕΔΑ ανακοίνωσε (link) ότι σε κάθε περίπτωση αντιλαμβάνεται την άνιση κατανομή του βάρους που υφίσταται η χώρα μας για τη διαχείριση της μετανάστευσης από την Ευρώπη αλλά παράλληλα εξέθεσε τον προβληματισμό της για επιμέρους ζητήματα που προκύπτουν από το εν λόγω νομοσχέδιο. Πρώτον, ο εντοπισμός ατόμων που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες και δικαιούνται ειδικής προστασίας (θύματα εμπορίας ανθρώπων, ανήλικοι κτλ.), δεύτερον, η μεταχείριση των αιτούντων άσυλο, καθώς και η διασφάλιση ότι οι ανέφικτης απέλασης αλλοδαποί δεν εμπλέκονται σε μια ατελέσφορη και χωρίς ουσιαστικές εγγυήσεις διαδικασία κράτησης ανά τακτά χρονικά διαστήματα, τρίτον, οι συνθήκες κράτησης, τέταρτον, η αναγγελθείσα ανάθεση αστυνομικών αρμοδιοτήτων σε ιδιώτες, δεδομένου ότι τούτο αντίκειται σε διατάξεις του Συντάγματος σύμφωνα με τις οποίες η αστυνομική εξουσία και η ασφάλεια των πολιτών ανήκει και ασκείται υπό την ευθύνη της κρατικής εξουσίας.

Η πρόβλεψη αυτή έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις καθώς τη βασική ευθύνη φύλαξης των εγκαταστάσεων θα έχει μεν η Ελληνική Αστυνομία αλλά δεν αποκλείεται το ενδεχόμενο ανάθεσης παρόμοιων αρμοδιοτήτων και σε κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό Ιδιωτικής Εταιρείας Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας. Πέμπτον, η αποκλειστική επιδίωξη του μέτρου της κράτησης, ενώ ο νόμος και η οδηγία, που αυτός ενσωματώνει, ορίζει την κράτηση όχι ως το πρώτο αλλά ως το τελευταίο μέσο του κράτους για την πραγματοποίηση της απομάκρυνσης και τέλος, η υιοθέτηση αναποτελεσματικών πρακτικών, οι οποίες έχουν συμβάλει στην διόγκωση των προβλημάτων και έχουν προκαλέσει σοβαρές αντιδράσεις της διεθνούς κοινότητας σε βάρος της χώρας. Χαρακτηριστικό είναι ότι οι διεθνείς και περιφερειακοί οργανισμοί ανθρωπίνων δικαιωμάτων διαπιστώνουν ως προς τη διαχείριση των ροών την έλλειψη συντονισμού, ιδίως σε επιχειρησιακό επίπεδο.

Βασική θέση της ΕΕΔΑ παραμένει η επιδίωξη της από κοινού αντιμετώπισης με τους ομόλογους ευρωπαϊκούς θεσμούς, επιμέρους πτυχών του σύνθετου ζητήματος, όπως η αναθεώρηση του Κανονισμού Δουβλίνο ΙΙ.

Σχόλια