Αντίδραση στον τρόπο λειτουργίας της Συντονιστικής απο τον ΔΣ Καλαμάτας

0

Πιο συγκεκριμένα, καταγγέλλει ως πάγια την τακτική του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών να προαποφασίζει, μια ημέρα πριν τη συνεδρίαση της Συντονιστικής Επιτροπής, την κήρυξη αποχής «καθοδηγώντας» με αυτό τον τρόπο τα μέλη της τελευταίας, τα οποία ουσιαστικά καλούνται να επικυρώσουν μια ήδη ληφθείσα απόφαση.

Σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση [PDF], το συνδικαλιστικά ορθό και αυτό που επιτάσσει το πνεύμα ομόνοιας μεταξύ των δικηγορικών συλλόγων θα ήταν να προηγείται η απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής και στη συνέχεια να λαμβάνουν τις αποφάσεις τους τα Διοικητικά Συμβούλια των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας.

Τέλος, ο Δικηγορικός Σύλλογος Καλαμάτας διευκρινίζει ότι συμμετέχει στην αποχή, αποκλειστικά και μόνο, για να μη διαρραγεί η ενότητα του δικηγορικού σώματος ενώ εκφράζει την απογοήτευσή του για τον τρόπο λήψης των αποφάσεων.