Αντίδραση της AΠΔΠΧ για τη διάταξη για το DNA

0

Την μη εναρμόνιση της σχετικής τροπολογίας του υπουργείου Δικαιοσύνης για την ανάλυση DNA και τη δημιουργία αρχείου γενετικών αποτυπωμάτων, με την Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, επισημαίνει στη Γνωμοδότησή της η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Στο συγκεκριμένο κείμενό της η Αρχή τονίζει ότι απαιτούνται περαιτέρω διευκρινίσεις καθώς η σχετική τροπολογία είναι ελλιπής.

Ειδικότερα, οι βασικότερες παρατηρήσεις της Αρχής είναι οι εξής:

• Θα πρέπει να αποτυπωθεί θετικώς στο νόμο ότι η γενετική ανάλυση επιτρέπεται, εφόσον η ταυτοποίηση του προσώπου δεν προκύπτει, ήδη, από άλλα αποδεικτικά μέσα.

• Θα πρέπει να περιοριστεί ο κατάλογος των αξιόποινων πράξεων, είτε με περιορισμό του καταλόγου των εγκλημάτων μόνο στα κακουργήματα, είτε με την τήρηση στη βάση δεδομένων γενετικών αποτυπωμάτων όσων κατηγορούνται για εγκλήματα ιδιαίτερης βαρύτητας.

• Θα πρέπει να διαγράφονται από τη βάση γενετικών αποτυπωμάτων τα στοιχεία των προσώπων που αθωώθηκαν αμετάκλητα. Παράλληλα,
η τήρηση των γενετικών αποτυπωμάτων των προσώπων που καταδικάσθηκαν αμετάκλητα, να ισχύει για συγκεκριμένο διάστημα μετά την έκτιση της ποινής.

• Μη τήρηση των γενετικών αποτυπωμάτων ανηλίκων έως 13 ετών στους οποίους επιβάλλονται μόνο αναμορφωτικά και θεραπευτικά μέτρα.

• Θα πρέπει να υφίσταται ρητή πρόβλεψη σχετικά με τη λήψη και την ανάλυση του γενετικού υλικού από τους ανακριτικούς υπαλλήλους. Ειδικότερα, θα πρέπει να αποφασίζεται από το Δικαστικό Συμβούλιο ή από τον Εισαγγελέα με ειδική διάταξη.

• Σε τυπικό νόμο ή προεδρικό διάταγμα σχετικό με τις αρμοδιότητες της αστυνομίας, θα πρέπει να προβλεφθούν ως προς το αρχείο γενετικών αποτυπωμάτων: α) ο σκοπός της διαβίβασης και της επιγραμματικής πρόσβασης των γενετικών αποτυπωμάτων, ο οποίος θα πρέπει να συμπίπτει με τον σκοπό, για τον οποίο επιτρέπεται η αρχική αποθήκευσή τους, β) οι δημόσιες αρχές που έχουν πρόσβαση στο αρχείο ή προς τις οποίες επιτρέπεται διαβίβαση, γ) τα δικαιώματα πρόσβασης και αντίρρησης των υποκειμένων των δεδομένων, δ) οι διαδικασίες διαγραφής των δεδομένων και ε) τα κατάλληλα μέτρα φυσικής και λογικής ασφάλειας του αρχείου, ώστε να αποτρέπεται η μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, η τροποποίηση και διαβίβαση των δεδομένων και να ελέγχεται κάθε επέμβαση σε αυτά.

Σχόλια