Αντίδραση της Ένωσης Δικαστών στον νέο Κ.Πολ.Δ. με επιστολή στον Υπ. Δικαιοσύνης

0

 

Με επιστολή της στον Υπ. Δικαιοσύνης η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων εκφράζει την αντίθεση της στην ψήφιση του σχεδίου του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας καθώς όπως ρητά αναφέρεται ” ιδίως στα κεφάλαια για τη Διαδικασία ενώπιον των Πρωτοβαθμίων Δικαστηρίων και την Αναγκαστική Εκτέλεση, διότι θεωρούμε ότι το παραπάνω σχέδιο δεν συμβάλλει στην επιτάχυνση της απονομής της Δικαιοσύνης αλλά αντίθετα δυσχεραίνει αυτή, ενώ σε πολλά σημεία του παραβιάζει κατοχυρωμένα από το Σύνταγμα δικαιώματα και έρχεται σε αντίθεση με την αρχή της Δίκαιης Δίκης”.

Επισημαίνεται επίσης ότι με απόφαση του ο Υπ. Δικαιοσύνης στις 18.5.2015 συνέστησε “νέα ειδική νομοπαρασκευαστική επιτροπή για την αναμόρφωση του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, στην οποία συμμετείχε και εκπρόσωπος της Ένωσής μας και ήδη έχει επεξεργασθεί σχέδιο νέου Κώδικα, το οποίο (σχέδιο) διέπεται από τις αρχές τόσο της ταχείας όσο και της δίκαιης δίκης”.

Η Ένωση καλεί τον Υπ. Δικαιοσύνης να απορρίψει “οιαδήποτε προσπάθεια υιοθέτησης του παλαιού σχεδίου, το οποίο προκάλεσε την αντίδραση όλου του νομικού κόσμου” και να υιοθετήσει το σχέδιο της συσταθείσας από εκείνον Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής.

Σχόλια