Αντικατάσταση τακτικών και αναπληρωματικών μελών του Ειδικού Δικαστηρίου

0

Με το υπ’ αριθμ. 125/2014 πρακτικό συνεδριάσεως της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας σε Συμβούλιο και σε Δημόσια Συνεδρίαση, που αφορά τη συμπληρωματική κλήρωση για την αντικατάσταση ενός τακτικού και δύο αναπληρωματικών μελών τακτικών καθηγητών νομικών μαθημάτων, από Νομικές Σχολές των Πανεπιστημίων της χώρας με σκοπό τη συγκρότηση του Ειδικού Δικαστηρίου Εκδικάσεως Αγωγών Κακοδικίας και επιλύσεως διαφορών του άρθρου 88 παρ. 2 του Συντάγματος, για το υπόλοιπο χρονικό διάστημα μέχρι 31−12−2014.

Τα μέλη που ορίσθηκαν είναι τα εξής:
α) Πρώτο τακτικό, τον Παρασκευά Αρβανιτάκη του Στεφάνου, καθηγητή της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης σε αντικατάσταση της Ευαγγελίας Ποδηματά του Νικολάου, καθηγήτρια της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, στην οποία έχει χορηγηθεί επιστημονική άδεια πέντε μηνών για το χρονικό διάστημα από 01−09−2014 έως 31−01−2015.

β) Πρώτο αναπληρωματικό, τον Ιωάννη Κονιδάρη του Μαρίνου, καθηγητή της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σε αντικατάσταση του Λεωνίδα Κοτσαλή του Γεωργίου, καθηγητή της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, ο οποίος αποχώρησε από την υπηρεσία λόγω συνταξιοδότησής του.

γ) Τρίτο αναπληρωματικό, τον Νικόλαο − Μιχαήλ Αλιβιζάτο του Κωνσταντίνου, καθηγητή της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σε αντικατάσταση του Νέστορος Κουράκη του Ευαγγέλου, καθηγητή της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, ο οποίος αποχώρησε από την υπηρεσία την 31η Αυγούστου 2014.
 

Σχόλια