Αντικατάσταση του Προέδρου της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές δραστηριότητες

0

Σύμφωνα με απόφαση του Υπ. Δικαιοσύνης ορίζεται ως Πρόεδρος της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης, ο Γεώργιος Παντελής του Παντελή, Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου, σε αντικατάσταση του Παναγιώτη Νικολούδη του Ευστρατίου, Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, ο οποίος παραιτήθηκε από την υπηρεσία.

Αναπληρωτής ορίζεται αυτού τον Δημήτριος Δασούλα του Κωνσταντίνου, Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου, σε αντικατάσταση του Γεωργίου Παντελή του Παντελή.

Οι ανωτέρω ορίζονται με αποκλειστική απασχόληση, για το υπόλοιπο της θητείας ήτοι έως
30.6.2016.