Αντισυνταγματικές έκρινε το ΣτΕ ρυθμίσεις για την επιτάχυνση απονομής της Δικαιοσύνης

0

Αντισυνταγματικές κρίθηκαν απο την Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας νεοψηφισθείσες αλλά και σχεδιαζόμενες ρυθμίσεις που συνδέονται με την επιτάχυνση απονομής της δικαιοσύνης του νέου Ν. 4229/14.
Επίσης, με δεύτερη απόφασή της (την υπ΄ αριθμ. 1/2014) η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας, αναφέρει ότι για τη στελέχωση των δικαστηρίων στα πλαίσια της κινητικότητας του νόμου 4172/2013, θα πρέπει για κάθε υπάλληλο να αποφαίνεται προηγουμένως το αρμόδιο υπηρεσιακό συμβούλιο.

Όπως επισημαίνεται στη σχετική απόφαση, το υπηρεσιακό συμβούλιο θα αποφαίνεται για κάθε υπάλληλο που θα «αποπειραθεί» μέσω του θεσμού της κινητικότητας να εργαστεί στα δικαστήρια, για το αν «διαθέτει τα προσόντα για να ανταποκριθεί επιτυχώς» στα νέα του καθήκοντα στο χώρο των δικαστηρίων.

Η διάταξη που κρίθηκε αντισυνταγματική από την Ολομέλεια του ΣτΕ αφορά στη μείωση από δύο σε έναν χρόνο, της υποχρεωτικής παραμονής ενός διοικητικού δικαστή στον τόπο μετάθεσης, ως αντίθετη με το άρθρο 73 του Συντάγματος.
Τέλος, η Ολομέλεια του ΣτΕ, έκρινε αντισυνταγματική τη ρύθμιση του ίδιου νόμου 4229/2014 (συγκεκριμένα το άρθρο 86) με την οποία καταργείται η αρμοδιότητα έγκρισης και τροποποίησης των κανονισμών των Διοικητικών Δικαστηρίων από το Συμβούλιο της Επικρατείας.