Αντισυνταγματικές οι προσλήψεις στο υπουργείο Εξωτερικών

0

Το Ε Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας με την υπ αριθμ. 50/2008 γνωμοδότησή του παρέπεμψε για να κριθεί στην Ολομέλεια του ΣτΕ σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος με το οποίο καθορίζεται η διαδικασία και ο τρόπος διεξαγωγής διαγωνισμού για την πρόσληψη υπαλλήλων κλάδου ΠΕ και ΤΕ διοικητικού στο υπουργείο Εξωτερικών.

Το Ε Τμήμα παρέπεμψε στην Ολομέλεια το σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος, καθώς έκρινε ότι είναι αντισυνταγματικός ο Οργανισμός του υπουργείου Εξωτερικών (Ν. 3566/2007), καθώς περιορίζει την αρμοδιότητα του ΑΣΕΠ μόνο στον έλεγχο νομιμότητας της προκήρυξης του διαγωνισμού και των πινάκων επιτυχόντων στον διαγωνισμό, ενώ οι υπόλοιπες αρμοδιότητες (προσόντα υποψηφίων, συγκρότηση επιτροπής διεξαγωγής του διαγωνισμού, διαδικασία εξέτασης και εξεταστέα ύλη) καθορίζονται από το υπουργείο Εξωτερικών.

Σύμφωνα με την γνωμοδότηση, το ΑΣΕΠ έχει από το Σύνταγμα την όλη ευθύνη διεξαγωγής των διαγωνισμών προσλήψεων στο δημόσιο τομέα, εκτός ορισμένων εξαιρέσεων που προβλέπονται στο Ν. 2190/1994.

Σχόλια