Αντισυνταγματική έκρινε το ΣτΕ την επιβολή ΕΤΑΚ σε απαλλοτριωμένα ακίνητα

0

Αντισυνταγματική και αντίθετη στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου έκρινε,
η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας με τις υπ΄ αριθμ. 519 και 520/2014 αποφάσεις της,

την επιβολή έκτακτης εισφοράς ακίνητης περιουσίας, όταν αυτή επιβάλλεται σε δεσμευμένα ακίνητα, λόγω απαλλοτρίωσης, ανεξάρτητα αν αυτή έχει ολοκληρωθεί ή όχι.

Το ΣτΕ έκρινε ότι η επιβολή του ΕΤΑΚ στις περιπτώσεις ακινήτων που «βρίσκονται υπό ειδικές συνθήκες από άποψη πολεοδομικών βαρών και περιορισμών, όπως είναι εκείνα που έχουν απαλλοτριωθεί, λόγω ρυμοτομίας χωρίς να έχει συντελεσθεί η απαλλοτρίωση, θα έπρεπε να χρησιμοποιηθούν συντελεστές τέτοιοι που να αποδίδουν, κατά το δυνατόν, την πραγματική επίδραση που έχει η απαλλοτρίωση στην αξία του ακινήτου κατά τα χρόνο της φορολογίας».

Στην απόφασή του, το ΣτΕ ζητά εξαίρεση από τον φόρο καθώς ουσιαστικά οι ιδιοκτήτες δεν μπορούν να εκμεταλλευτούν τα επίμαχα ακίνητά τους και επισημαίνει ότι η υπαγωγή τέτοιου ακίνητου σε φόρο ακίνητης περιουσίας, όπως είναι το ενιαίο τέλος ακινήτων, συνιστά παραβίαση του άρθρου 17 του Συντάγματος και του Πρώτου Πρόσθετου Πρωτόκολλου της ΕΣΔΑ και έρχεται σε αντίθεση με το άρθρο 4 του Συντάγματος.

Το θέμα απασχόλησε το ΣτΕ με αφορμή την περίπτωση οικοπέδου 1.242 τ.μ. στην Θεσσαλονίκη το οποίο τέθηκε σε καθεστώς αναγκαστικής απαλλοτρίωσης. Στους ιδιοκτήτες του εν λόγω οικοπέδου επιβλήθηκε ΕΤΑΚ και έκτακτη εισφορά του έτους 2009. Στην περίπτωση αυτή το ΣτΕ ακύρωσε το εκκαθαριστικό σημείωμα των ιδιοκτητών ως προς το σκέλος του ΕΤΑΚ και της έκτακτης εισφοράς του 2009.