Αντισυνταγματική έκρινε το ΣτΕ την εξομοίωση ΑΕΙ – ΤΕΙ

0

Αντισυνταγματική έκρινε το Συμβούλιο της Επικρατείας την εξομοίωση των επαγγελματικών δικαιωμάτων των αποφοίτων των ΤΕΙ με τους πτυχιούχους των ΑΕΙ, που όριζε το Προεδρικό Διάταγμα 318/1994, το οποίο είχε εκδοθεί από τον τότε υπουργό Παιδείας Γιώργο Παπανδρέου.

Η Ολομέλεια του ΣτΕ, έπειτα από την προσφυγή που είχε καταθέσει το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, έκρινε ότι η αναβάθμιση των επαγγελματικών προσόντων των αποφοίτων των ΤΕΙ είναι ανεπίτρεπτη, διότι οδηγεί σε έμμεση καταστρατήγηση του διαχωρισμού των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και των σχολών ανώτερης βαθμίδας.

Οι ανώτατοι δικαστές έκριναν ότι η πλήρης επαγγελματική εξομοίωση των πτυχιούχων ΤΕΙ τριετούς φοίτησης με τις αποφοίτους των ΑΕΙ οδηγεί στην ισοτιμία των χορηγούμενων πτυχίων και άρα είναι αντισυνταγματική, καθώς οι διατάξεις του Συντάγματος εισάγουν σαφή διάκριση μεταξύ των ΑΕΙ και των ΤΕΙ.

Στην απόφαση του ΣτΕ υπογραμμίζεται ότι η εξομοίωση των πτυχίων δεν μπορεί να επιτευχθεί ούτε με την παράταση του χρόνου σπουδών για τα ΤΕΙ, ούτε με την αλλοίωση του προγράμματος σπουδών.

Επιπλέον, το Προεδρικό Διάταγμα είναι παράνομο επειδή προχώρησε σε συνολική αναγνώριση των επαγγελματικών δικαιωμάτων των αποφοίτων των ΤΕΙ, αντί να καθορίζει τις ειδικές επαγγελματικές δραστηριότητες που μπορούν να ασκήσουν οι πτυχιούχοι των ΤΕΙ.

Σχόλια