Αντισυνταγματική έκρινε το Συμβούλιο της Επικρατείας τη φορολόγηση των επιδομάτων για δαπάνες εργασίας

0

Αντισυνταγματική κρίθηκε η φορολογική επιβάρυνση στα επιδόματα που έχουν θεσπιστεί  για την κάλυψη εξόδων στα οποία υποβάλλεται ο εργαζόμενος, προκειμένου να βελτιώσει την επαγγελματική του απόδοση. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν το επίδομα βιβλιοθήκης ή η αποζημίωση για συμμετοχή σε συνέδρια και ερευνητικά προγράμματα.

Η απόφαση έχει ήδη κοινοποιηθεί στο Υπουργείο Οικονομικών.

Αυτό που μένει να διευκρινιστεί είναι από πότε θα πρέπει να επιστρέψει το δημόσιο όσα αχρεωστήτως καταβληθέντα φορολόγησε, καθώς η προσφυγή βάσει της οποίας εκδόθηκε η απόφαση έγινε το 2004 λόγω σχετικών προβλέψεων νόμου του 2002.

Σχόλια