Αντισυνταγματική η κατάργηση οργανικών θέσεων δικαστικών λειτουργών από τον υπουργό Δικαιοσύνης

0

 

Αντισυνταγματική είναι η κατάργηση οργανικών θέσεων δικαστικών λειτουργών από τον υπουργό Δικαιοσύνης  χωρίς την γνώμη του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου,  υποστήριξαν οι  Δικηγορικοί Σύλλογοι   Βόλου και Κορίνθου, ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας όπου και συζητήθηκαν οι δύο αιτήσεις ακυρώσεως του ΠΔ 30/2013.

Συγκεκριμένα, συζητήθηκαν  στην Επταμελή  σύνθεση του Γ τμήματος του ΣτΕ την 2/3/2017 δύο Αιτήσεις Ακυρώσεως των Δικηγορικών Συλλόγων Βόλου και Κορίνθου  για το μείζον ζήτημα της  καταργήσεως οργανικών θέσεων Δικαστικών Λειτουργών από τον Υπουργό Δικαιοσύνης,  χωρίς την γνώμη του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου, κατά παράβαση του άρθρου 90 του Συντάγματος.

Με τις αιτήσεις  ζητείται η ακύρωση του πδ 30/2013 (Α’ 66/15.3.201.3) “κατανομή οργανικών θέσεων δικαστικοί λειτουργών των πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων της χώρας”. 

Η προσβαλλόμενη πράξη έχει εκδοθεί κατ’ επίκληση του άρθρου 3 παρ. 2 περ. α’ υποπερ. αα’ του ν. 1756/1988 “Κώδικας Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών” (Α’ 35), όπως διαμορφώθηκε με το άρθρο 6 παρ. 8 του ν. 2408/1996 (Α’ 104). Οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των δύο Συλλόγων υποστήριξαν ότι ο νόμος είναι αντίθετος από τις διατάξεις του Συντάγματος, γιατί έτσι ο Υπουργός επεμβαίνει άμεσα στην λειτουργία της Δικαιοσύνης  και στην Ανεξαρτησία της.

Την αίτηση ακυρώσεως ασκούν οι Δικηγορικοί Σύλλογοι Κορίνθου και Βόλου, ισχυριζόμενοι ότι η επίμαχη μείωση των οργανικών θέσεων των δικαστικών λειτουργών θα αποτελέσει περαιτέρω  λόγο καθυστέρησης της απονομής της δικαιοσύνης στις περιοχές των δικηγορικών τους Συλλόγων.

Ως λόγοι ακυρώσεως προβάλλονται οι εξής: 

ΟΤΙ η διάταξη του άρθρου 3 παρ. 2 περ. α’ υποπερ. αα’ του ν. 1756/1988 “Κώδικας Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών”, όπως
διαμορφώθηκε με το άρθρο 6 παρ. 8 του ν. 2408/1996, κατά το μέρος που προβλέπει απλή γνώμη του Προέδρου και του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, αντί αποφασιστικής αρμοδιότητας του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου, για ζήτημα που αφορά στην εσωτερική οργάνωση της δικαστικής λειτουργίας, όπως αυτό της κατανομής των οργανικών θέσεων των δικαστικών λειτουργών των πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων της χώρας, έρχεται σε αντίθεση με το άρθρο 26 και το άρθρο 87 παρ. 1,90 του Συντάγματος.

Δικηγόροι των Συλλόγων παρέστησαν οι  κ.κ. Αντώνης Αργυρός και Μπακάλης Στάθης, Δικηγόροι του ΔΣΑ.

Σχόλια