Αντισυνταγματική η μη εκτέλεση διαταγών πληρωμής σε βάρος Δημοσίου και ΝΠΔΔ

0

Το άρθρο 20 του Ν. 3301/2004 που δεν επιτρέπει την εκτέλεση διαταγών πληρωμής σε βάρος του Δημοσίου και των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ), καθώς δεν θεωρεί τις διαταγές αυτές εκτελεστούς τίτλους, είναι αντισυνταγματικό και αντίθετο με τη διεθνή νομοθεσία, όπως έκρινε το Α΄ Τμήμα του Αρείου Πάγου.
Το ανώτατο δικαστήριο απέρριψε αίτηση πανεπιστημιακού ιδρύματος, δεχόμενο ότι ήταν εκτελεστή η διαταγή πληρωμής 62.731 ευρώ που είχε εκδώσει το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΤΕΕ) σε βάρος του ΑΕΙ για δημόσιο έργο. Το Πανεπιστήμιο είχε υποβάλλει ανακοπή κατά της επίμαχης διαταγής πληρωμής, υποστηρίζοντας ότι είναι άκυρη.
Σύμφωνα με την αρεοπαγιτική απόφαση, από το Διεθνές Σύμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα και την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ) προκύπτει ότι επιτρέπεται η εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων κατά του Δημοσίου και των ΝΠΔΔ για χρηματικές απαιτήσεις. Μάλιστα, στους εκτελεστούς τίτλους περιλαμβάνονται, κατά το ανώτατο δικαστήριο, και οι διαταγές πληρωμής, που εξομοιώνονται λειτουργικά με δικαστικές αποφάσεις, γιατί επιλύουν διαφορές και ανταποκρίνονται στα λειτουργικά γνωρίσματα της δικαστικής προστασίας του άρθρου 20 του Συντάγματος. Επιπλέον, επιτρέπεται η έκδοση διαταγής πληρωμής από τον αρμόδιο πολιτικό δικαστή, δηλαδή τον Ειρηνοδίκη ή τον δικαστή του Μονομελούς Πρωτοδικείου.

Σχόλια