Αντισυνταγματική η μη εμφάνιση των αμυντικών πληρωμών στον προϋπολογισμό

0

Αντισυνταγματική χαρακτηρίζεται στην έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου επί των εσόδων και εξόδων του κράτους κατά το έτος 2003, καθώς και του Γενικού Ισολογισμού της 31ης Δεκεμβρίου του ιδίου έτους η πρακτική να μην εμφανίζονται οι πληρωμές των αμυντικών δαπανών στον προϋπολογισμό κατά το 2003.

Σύμφωνα με την έκθεση, η ανωτέρω πρακτική αντίκειται στη διάταξη του Συντάγματος και ενέχει τον κίνδυνο απώλειας των νόμιμων δικαιολογητικών των σταδιακών προμηθειών, με αποτέλεσμα να μην είναι εφικτός ο έλεγχος τους κατά την ολοκλήρωση της εν λόγω προμήθειας. Την έκθεση παρέδωσε στην πρόεδρο της Βουλής Αννα Μπενάκη-Ψαρούδα ο Πρόεδρος του ανωτάτου διοικητικού δικαστηρίου της χώρας, Κωνσταντίνος Ρίζος.

Σχόλια