Αντισυνταγματική η νομοθετική ρύθμιση του Ν.3301/04 για τους συμβασιούχους

0

Αντισυνταγματική και αντίθετη στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ) έκρινε το Εφετείο της Αθήνας τη διάταξη του ν. 3301/04, που απαξίωσε πλήρως την προσωρινή δικαστική προστασία των πολιτών (ως εργαζομένων ή πιστωτών του Δημοσίου) απέναντι στο κράτος, υποβαθμίζοντάς την ανεπίτρεπτα, καθώς έπαψε να αποτελεί εκτελεστό τίτλο υπέρ των πολιτών.

Συγκεκριμένα, η εν λόγω νομοθετική ρύθμιση εμπόδισε πολλούς συμβασιούχους να επιστρέψουν με προσωρινές δικαστικές διαταγές στην εργασία τους, ενώ ταυτόχρονα κατάφερε να «παγώσει» και την καταβολή χρημάτων που αξίωναν από το Δημόσιο, τα ΝΠΔΔ και τους ΟΓΑ, διάφοροι πολίτες ή επιχειρήσεις, είτε για μισθούς, επιδόματα, αποζημιώσεις κ.λπ., είτε για οφειλές από έργα, προμήθειες ή άλλου είδους υπηρεσίες.

Η απόφαση του Εφετείου ανοίγει το δρόμο σε πολλούς συμβασιούχους να αξιώσουν δικαστικά αποζημίωση, όπως έχουν δικαίωμα όταν υφίστανται βλάβη εξαιτίας της αντισυνταγματικής νομοθεσίας και συμπεριφοράς του Δημοσίου.