Αντισυνταγματική η πλήρης εξομοίωση ΑΕΙ και ΤΕΙ κατά το ΣτΕ

0

Με την απόφαση υπ’ αριθ. 678/05, που ελήφθη με πλειοψηφία 22-5, το Συμβούλιο της Επικρατείας έκρινε ότι είναι αντισυνταγματική η πλήρης εξομοίωση μεταξύ των πτυχιούχων ΑΕΙ και ΤΕΙ, ενώ είναι συνταγματικά ανεκτή μόνο η μερική εξομοίωση.

Στο ΣτΕ είχε προσφύγει το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, ζητώντας να ακυρωθεί το προεδρικό διάταγμα, με το οποίο δινόταν η δυνατότητα στους αποφοίτους των ΤΕΙ να εκπονούν μελέτες, να επιβλέπουν και να κατασκευάζουν δημόσια και ιδιωτικά έργα, και να έχουν δικαίωμα υπογραφής.

Με την απόφαση, ακυρώνεται η παράγραφος 2 του άρθρου 1 του Π.Δ. 318/1994 και κρίνεται ότι η πλήρης επαγγελματική εξομοίωση οδηγεί σε καταστρατήγηση του Συντάγματος, που επιβάλλει τη διάκριση των ΑΕΙ από τις σχολές που παρέχουν επαγγελματική ή άλλη ειδική εκπαίδευση και που επιτρέπει την άσκηση εκείνων μόνο των επαγγελματικών δικαιωμάτων που βρίσκονται σε άμεση συνάρτηση με το περιεχόμενο και το επίπεδο των σπουδών τους.

Σχόλια