Αντισυνταγματικό έκρινε το ΣτΕ το μέτρο της προφορικής συνέντευξης για την πρόσληψη προσωπικού

0

Τα μέλη του Ε΄ τμήματος του ΣτΕ έκριναν παράνομο και αντισυνταγματικό το Προεδρικό Διάταγμα που καθιέρωνε την προφορική συνέντευξη ως το βασικό μέσο για την πρόσληψη εκπαιδευτικού προσωπικού της Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης.

Στη συγκεκριμένη γνωμοδότηση σημειώνεται ότι η επαναξιολόγηση των υποψηφίων μπορεί να γίνει με άλλους τρόπους και μεθόδους, που «παρέχουν μεγαλύτερες εγγυήσεις αντικειμενικής κρίσης», καθώς το μέτρο της προφορικής συνέντευξης, αν και μπορεί να προβλεφθεί ως μέσο αξιολόγησης των προσόντων των υποψηφίων, είναι ιδιαίτερα επιρρεπές στον κίνδυνο αυθαίρετων υποκειμενικών κρίσεων.

Επίσης σημειώνεται ότι η προφορική συνέντευξη πρέπει «να γίνεται με συνθήκες που να εξασφαλίζουν αφενός τη διαφάνεια και αφετέρου τη δυνατότητα δικαστικού ελέγχου των μελών που αποτελούν τις επιτροπές και βαθμολογούν τους υποψηφίους».

Το ΣτΕ αμφισβητεί για δεύτερη φορά τη συνταγματικότητα της προφορικής συνέντευξης ως μέσου επιλογής δημοσίων υπαλλήλων. Τον περασμένο Νοέμβριο είχε επιστρέψει ως παράνομο και αντισυνταγματικό το σχέδιο προεδρικού διατάγματος για την κατάταξη στο Πυροσβεστικό Σώμα δόκιμων πυροσβεστών.

Σχόλια