Αντισυνταγματικό και παράνομο σύμφωνα με το ΣτΕ το ΠΔ για τους δόκιμους πυροσβέστες

0

Το Ε Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας έκρινε παράνομο και αντισυνταγματικό το σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος του υπουργείου Δημόσιας Τάξης, με το οποίο επιχειρείται η θέσπιση κανονισμού κατάταξης, στο Πυροσβεστικό Σώμα, των δόκιμων πυροσβεστών.

Συγκεκριμένα, βασικές διατάξεις του σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος, που αναφέρονται στον τρόπο και τις προϋποθέσεις διεξαγωγής των διαγωνισμών για την πρόσληψη δόκιμων πυροσβεστών, κρίθηκαν ότι είναι αντίθετες στις συνταγματικές αρχές της ισότητας και της αξιοκρατίας, όπως και στην αρχή της ισότητας ανδρών και γυναικών. Επιπλέον, το ανώτατο διοικητικό δικαστήριο έκανε και αρκετές νομοτεχνικού περιεχομένου παρατηρήσεις επί του περιεχομένου του σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος.