Αντισυνταγματικό το πλαφόν στο εφάπαξ των υπαλλήλων του ΟΤΕ

0

Άλλη μια δικαστική απόφαση έρχεται να χαρακτηρίσει αντισυνταγματικό το πλαφόν που προέβλεπε στο εφάπαξ πολλών κατηγοριών υπαλλήλων ο νόμος 2084/1992, πιο γνωστός ως «νόμος Σιούφα» για το ασφαλιστικό.
Ύστερα από προσφυγή υπαλλήλου του Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος (ΟΤΕ), ο οποίος συνταξιοδοτήθηκε το 1996 και –κατ’ εφαρμογήν του παραπάνω νόμου– έλαβε μειωμένο εφάπαξ, το Α Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας έκρινε ότι η επιβολή ανωτάτου ορίου στο εφάπαξ βοήθημα η οποία προβλέπεται από τον Ν. 2084/1992 είναι αντισυνταγματική. Και αυτό διότι έρχεται σε αντίθεση με τη συνταγματική αρχή της ισότητας (άρθρο 4 του Συντάγματος) και την υποχρέωση του κράτους να μεριμνά για την ασφάλιση των εργαζομένων (άρθρο 22).
Σύμφωνα με την απόφαση του ανωτάτου ακυρωτικού δικαστηρίου, το εφάπαξ που χορηγεί το Ταμείο Αρωγής Προσωπικού ΟΤΕ (ΤΑΠΟΤΕ) –έχει πλέον μετονομαστεί σε Ταμείο Ασφάλισης Υπαλλήλων Τραπεζών και Επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας (ΤΑΥΤΕΚΩ)– έχει αμιγώς ανταποδοτικό χαρακτήρα, καθώς καταβάλλεται από κεφάλαιο που σχηματίζεται αποκλειστικά από εισφορές των εργαζομένων και των εργοδοτών. Συνεπώς, δεν μπορεί να τεθεί περιορισμός στο χορηγούμενο ποσό, καθώς πρόκειται για χρήματα που έχουν καταβάλει οι εργαζόμενοι και οι εργοδότες. Με το σκεπτικό αυτό, το Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο έχει κρίνει ως αντισυνταγματικό το πλαφόν στο εφάπαξ ήδη από το 2007 (αποφάσεις 3-5/2007).

Σχόλια