Αντισυνταγματικοί κατά το ΣτΕ οι νόμοι για τους διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ

0

Αντισυνταγματικοί κρίθηκαν με απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας οι νόμοι 2190/1994 και 1568/1986 σχετικά με τη διεξαγωγή των διαγωνισμών του ΑΣΕΠ, που αφορούσαν σε προσλήψεις στους ΟΤΑ και ΝΠΔΔ.

Σύμφωνα με την απόφαση, οι δύο νόμοι παραβιάζουν τις συνταγματικές αρχές της ισότητας και της αξιοκρατίας, καθώς προβλέπει ποσόστωση 50% υπέρ των αποφοίτων Τεχνικών Λυκείων, με αποτέλεσμα οι εν λόγω απόφοιτοι να διορίζονται με μικρότερη βαθμολογία.

Παράλληλα, οι δυο νόμοι προβλέπουν τον περιορισμό των διαγωνιζομένων να υποβάλλουν αιτήσεις σε μια μόνο νομαρχία, και περιορισμό των υποψηφίων να δηλώνουν προτίμηση για δέκα μόνο φορείς ανά νομαρχία, γεγονός που οδηγεί πολλούς υποψηφίους να υποβάλουν αιτήσεις στις νομαρχίες εκείνες στις οποίες προκηρύσσονται περισσότερες θέσεις διότι σε αυτές έχουν περισσότερες πιθανότητες επιτυχίες. Επιπλέον, η απόφαση αναφέρει ότι οι θέσεις αυτές βρίσκονται κατά τεκμήριο στα μεγάλα αστικά κέντρα, με αποτέλεσμα να παραμένουν κενές οι θέσεις των άλλων νομαρχιών της χώρας, αφού οι υποψήφιοι, αν και πρόκειται για πανελλήνιο διαγωνισμό, δεν έχουν τη δυνατότητα περισσοτέρων επιλογών.

Σχόλια