Αντισυνταγματικός ο φόρος κληρονομιάς σε υπό απαλλοτρίωση ακίνητα

0

Με την υπ’ αριθμ. 4447/14, απόφασή του το Β’ τμήμα του ΣτΕ με μείζονα σύνθεση υπό τον αντιπρόεδρο κ. Φ. Αρναούτογλου έκρινε αντισυνταγματική την άμεση φορολόγηση ακινήτων που έχουν πολεοδομικά βάρη και περιορισμούς, όπως είναι όσα απαλλοτριώνονται λόγω ρυμοτομίας αλλά μένουν χρόνια δεσμευμένα χωρίς να ολοκληρώνεται η απαλλοτρίωση.

Ειδικότερα, το ΣτΕ κήρυξε αντισυνταγματικές τις διατάξεις του ν. 3842/10 που επέβαλε άμεση καταβολή φόρου κληρονομιάς σε υπό απαλλοτρίωση ακίνητα, μολονότι αυτά παραμένουν επί χρόνια δεσμευμένα χωρίς να μπορεί ο ιδιοκτήτης να τα αξιοποιήσει. Ο συγκεκριμένος νόμος αντικατέστησε την προγενέστερη νομοθεσία, που ίσχυε επί 90 χρόνια και η οποία προέβλεπε την μετάθεση του χρόνου καταβολής φόρου κληρονομιάς στα απαλλοτριούμενα ακίνητα κατά το χρονικό σημείο της συντέλεσης της απαλλοτρίωσης.

Σύμφωνα, όμως, με τον Ν. 3842/10, όλοι οι κληρονόμοι απαλλοτριούμενων ακινήτων υποχρεούνταν να υποβάλουν εντός έτους δήλωση για να φορολογηθούν άμεσα τα δεσμευμένα ακίνητα και να πληρώσουν φόρο κληρονομιάς με συντελεστή 0,80 ή 0,75 κατά το σύστημα αντικειμενικών αξιών.

Στη συγκεκριμένη υπόθεση, επρόκειτο για προσφυγή κατά της πράξης της ΔΟΥ  Ηπείρου περί άμεσης καταβολής από την κληρονόμο δύο ρυμοτομούμενων και απαλλοτριούμενων ακινήτων φόρο κληρονομιάς – από το 1998 – ύψους 163.162€ προσαυξημένο κατά 93.818€.

Με την απόφαση του το ΣτΕ έκρινε ότι με την άμεση καταβολή του φόρου κληρονομιάς επέρχεται υπέρμετρη επιβάρυνση της ιδιοκτησίας, κατά παράβαση του Συντάγματος και παρέπεμψε την υπόθεση στην Ολομέλεια του Δικαστηρίου, λόγω της σπουδαιότητας του ζητήματος.

 

Σχόλια